واژگونی خودرو با ۵ کشته در محور خرم‌آباد - کوهدشت - برگزیده ها