واردات آخرین محموله های واکسن کرونا توسط هلال احمر تا اوایل آبان - برگزیده ها