واترپلوی ایران جهانی نشد/ قزاقستان انتقام شکست دور گروهی را گرفت - برگزیده ها