هوای اهواز آلوده برای گروه‌های حساس/هوای مطلوب برای هفت کلانشهر - برگزیده ها