هنر معاصر مدیون تلاش‌های بی‌وقفه ایران درودی است - برگزیده ها