هندبال قهرمانی جهان به روایت آمار/ اورعی شانزدهمین گلزن، نوروزی‌نژاد چهارمین پاسور - برگزیده ها