هندبال ساحلی ایران به فینال آسیا نرسید - برگزیده ها