هندبالیست‌ها قبل از اعزام به مسابقات جهانی چه گفتند؟ - برگزیده ها