همکاری پوچه‌دیاز با فدراسیون هندبال تا پایان بازیهای کشورهای اسلامی - برگزیده ها