همایون اسعدیان مهمان «خارج از کادر» می‌شود - برگزیده ها