هلال احمر در ۳ روز گذشته ۳۳۹ نفر را نجات داد - برگزیده ها