هفته پرکار نخست وزیر اسرائیل؛ بنت با مقامات بحرین، هند، انگلیس، کانادا و فرانسه دیدار می‌کند - برگزیده ها