هفته پایانی لیگ برتر تیروکمان به تعویق افتاد - برگزیده ها