هفته اول مسابقات لیگ کشتی نوجوانان غرب کشور در همدان آغاز شد - برگزیده ها