هشدار پلیس نسبت به تردد جاده‌ای در ۲۴ استان - برگزیده ها