هشدار سرمای کشنده برای ۲۴۰ میلیون آمریکایی/ مرگ ۱۷ تن در کولاک و یخبندان - برگزیده ها