هشدار روسیه و چین درباره خطر آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا - برگزیده ها