هزینه اردوی هانوفر تیراندازان ۴.۵ میلیارد می‌شد؟ - برگزیده ها