هروی: بهترین ها عازم بازیهای آسیایی می‌شوند - برگزیده ها