هانی‌زاده: سیاست دولت در ایجاد همگرایی منطقه‌ای موفق بوده است - برگزیده ها