نیاز هزاران نفر از ساکنان مناطق زلزله‌زده افغانستان به مواد غذایی و آب سالم - برگزیده ها