نگرانی اتحادیه اروپا از افزایش خشونت نیروهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان - برگزیده ها