نکونام باهوش بود که به استقلال نرفت / مربی بعد از مجیدی مشکلات فراوانی دارد - برگزیده ها