نوکیای ایرانی، پیش مقدمه تولید آیفون تقلبی در کشور! - برگزیده ها