نوروزی نامزد نایب رییسی کمیته ملی المپیک شد - برگزیده ها