نهتانی: شرایط مالی بدی در بوکس سیستان و بلوچستان داریم - برگزیده ها