«نمور» آماده نمایش شد/ رونمایی از نخستین تیزر - برگزیده ها