نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مشکلات زیست‌محیطی - برگزیده ها