نقره جام جهانی برزیل برای تیم تپانچه مردان - برگزیده ها