«نقاب‌دارها» با نگاه به التهابات اخیر امشب پخش می‌شود - برگزیده ها