نعمتی: تصمیمی برای شرکت در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو ندارم - برگزیده ها