نعمت‌پور: مدال‌آوران کشتی فرنگی از تورنمنت مصر وارد چرخه انتخابی می‌شوند - برگزیده ها