نظر مثبت سازمان ملل روی سخنرانی مجازی زلنسکی - برگزیده ها