نشست مرحله نهایی روند سیاسی سودان/ البرهان: نهاد نظامی در مرحله انتقالی نقش نخواهد داشت - برگزیده ها