نخست وزیر ژاپن: همکاری با کره جنوبی بیش از پیش ضروری است - برگزیده ها