نخست‌وزیر لبنان جمعه با ماکرون ملاقات می‌کند - برگزیده ها