نخستین مدال بوکسورهای نوجوان در قهرمانی آسیا - برگزیده ها