نخستین عمل جراحی تومور نخاعی در مشگین‌شهر با موفقیت انجام شد - برگزیده ها