نخستین سرمربی خارجی هندبال به لیگ‌ بانوان رسید - برگزیده ها