نخستین دیدار امیر قطر و حاکم دبی پس از ۴ سال/بن راشد، امیر قطر را "دوست و برادر" خواند - برگزیده ها