نجات در راه ماندگان گردنه گله‌بادوش الیگودرز - برگزیده ها