نتایج کمانداران ایران در مرحله حذفی کاپ آسیا - برگزیده ها