نتایج روز اول مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در تهران - برگزیده ها