نتانیاهو در کنست: طرف بازنده باید نتایج انتخابات را بپذیرد - برگزیده ها