نبوغ استراتژیک سردار حجازی برای مقابله با صهیونیست‌ها - برگزیده ها