نبرد حسن یزدانی با رقیب جدید آمریکایی - برگزیده ها