نایب رئیس فدراسیون شنا: می‌خواهیم شناگران دلسرد نشوند - برگزیده ها