ناگفته‌های چلنگر از دوران سرمربی‌گری بلاژویچ در ایران - برگزیده ها