نانسی پلوسی: از انجام شدن توافق با ایران حمایت می‌کنم - برگزیده ها