ناصر شهنازی: هدف سایپا قهرمانی نیست/ حضور تماشاگران در والیبال باید سخت‌گیرانه باشد - برگزیده ها